Simulation du monorail sur l'autoroute 40, au carré D'youville et sur le pont de Québec.

Voir l'article du TrensQuébec sur le Pont de Québec.

LIRE LA SUITE

 

L'avenir nous appartient

monorail video1

Soutenir le Monorail TrensQuébec 
Pour que le TrensQuébec soit déployé à travers le Québec.

Бүс нутгуудад хүрэх гарц => Цааш нь

reseauДоорх зураг нь одоогоор санал болгосон хувилбар бөгөөд дэлгэрэнгүй судалааг хийж замыг улам оновчтой болгох шаардлагатай бол шинэ замуудыг нэмж болно.

Дүүжин замын эхний шугам Монтреаль Квебекийн хооронд байх нь илүү ашигай бөгөөд засгийн газрын шийдвэрийн дагуу бүс нутагт дамжин өнгөрөх байгууламжийг хөгжүүлэн бий болгох юм. Монтреаль Квебек хоорондын шугмыг барьж байгуулахад зардал ойролцоогоор километр тутамд 12 сая Канад доллар байна.

reseau

Анхны шугамыг тавьсанаас хойш түүний орлогын хэмжээ, эдийн засгын байдлаас хамааран дахин шинэ шугамыг бий болгоно. Энэ шугам нь Монтреаль-Шербрүүк болон Гатину-Монтреалийн чиглэлийг багтаана. Түүний дараагаар орлого ашгаараа бага байж

болох бусад чиглэлд засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр өөр шугам байгуулж болох юм. Тухайлбал: Квебек-Сагуней, Квебек-Римуски, Квебек-Бусь, Монтреаль-Сэйнт Жером, Монтреаль-Сорел.

IREC-ийн судалгааны дагуу эдгээр шугамын зардал ойролцоогоор километр тутамд 9 сая Канад доллар болох бөгөөд өртөгөөрөө хурдны зам барихтай ижил юм. Гэсэн хэдий ч илүү бат бөх байж, засвар үйлчилгээ бага шаардан урт хугацаандаа улсад хуримтлалыг бий болгоно.

Энэ тээврийн шинэ систем нь Квебекийн бүс нутгийн хөгжлийн агуу хэрэгсэл байж болох юм. Энэ систем нь томоохон хотуудыг нийслэл хоттой болон шугам дагуух бүс нутгуудтай нэг цаг ба түүнээс ихгүй хугацаанд холбох бөгөөд эдийн засаг соёлын чухал ач холбогдолтой.

Шербрүүк, Зүүн нутгийн хотууд болон Монтережи (Sherbrooke, Eastern town and Monteregie)

Шербрүүк нь дүүжин monorail-ийн ашиг тусыг илэрхийлсэн нэгэн жишээ юм. Энэ нь зүүн нутгийн хотууд болон Монтережигийн хувьд эдийн засгийн хөгжлийн томоохон боломж юм. Энэ monorail шугам Монтреаль хотноо Шербрүүкийг холбохоос гадна шугам дагуух Магог, Бромонт, Гранби, Маривие, Шамбли, Ричилиугийн доорх Сэйнт-Жон, Бросард ба Сэйнт Ламберт зэрэг хотуудтай холбох буюу тэдгээртэй ойролцоо зогсоол бий болгосоноор хөгжлийн асуудлыг илүү дээр байдлаар шийдвэрлэнэ.

Гатину (Gatineau)

Монтреаль ба Гатинухоорондох шугам нь улсын гол шугам байжболох юм.

Гурван гол ба Mориси (Three rivers and Mauricie)

20-р замтай нийлэх Понт Лавиолетт-ээр дайрсан monorailхооронд дамжин өнгөрөх явцыг түргэсгэнэ.

Сагуней (Saguenay)

Энэ нь Сагунейн хувьд ч адил юм. Monorial шугам цаг хүрэхгүй хугацаанд Квебек Сагунейг холбоно. Иймд хөгжил 2 хотын аль алинд нь асар их нөлөө үзүүлнэ. Квебек, Монтреаль хотуудын хүмүүс зэргэлдээх хотуудын бусад олон хотуудад болж буй үзвэр үйлчилгээнд хүрч олон талын ашиг тусыг мэдрэх бололцоогоор хангагдана.